Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” prezentācija Eiropas Sadarbības dienas ietvaros

Posted on Sep 14, 2012

Trešdien, 12. septembrī Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (programmas mājaslapahttp://www.estlatrus.eu ) projekta „Pārrobežu e-arhīvs” pārstāve Kristīne Pabērza no valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” uzstājās ar projekta prezentāciju Eiropas Sadarbības dienas ietvaros Latvijas Universitātes starptautisko attiecību maģistratūras studentiem. Prezentācijas uzdevums bija sniegt ieskatu projekta būtībā un informēt par sagaidāmajiem rezultātiem, uzskatāmi parādot, kādus uzlabojumus, īstenojot projektu, gūs iedzīvotāji.

Read More

European Cooperation Day

Posted on Sep 11, 2012

European Cooperation Day 09.2012

Read More