Narva Annual Event

Posted on Nov 5, 2012

Narva Annual Event 10.2012

Read More

Participation in the Annual Event of the Programme in Narva

Posted on Nov 5, 2012

Representatives of the State Agency “Culture Information Systems” Kristine Paberza and Project manager Indra Auzane participated in the Annual Event of the Programme in Narva (Estonia), on October 31. Annual Event of the Programme gathered about 160 participants from Estonia, Latvia and Russia in a brand new built Narva College of the University of Tartu building in Narva.

Read More

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” pārstāvji piedalās EstLatRus programmas gadskārtējā pasākumā Narvā

Posted on Nov 5, 2012

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 EKPI ietvaros (turpmāk  – Programmas) gada pasākumā “Pārrobežu sadarbība. Attīstīta partnerība. Savieno kopā.” šī gada 31.oktobrī piedalījās valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” pārstāves – projekta „Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” vadītāja Kristīne Pabērza un projekta „Pārrobežu E-arhīvs” vadītāja Indra Auzāne.

Read More