Information Day

Posted on Jan 31, 2013

Information Day

Read More

Information day of the project “Cross Border E-archive”

Posted on Jan 31, 2013

Within the framework of the project “Cross Border E-archive” on January 30 meeting with researchers, archive experts, users and media took place during the Information Day of the project in the Latvian State Historical Archives. The aim of the project is to preserve historical and cultural heritage of Estonia, Latvia and Russia cross border area archives and to provide access to the heritage for the citizens of the area. Until 2014 universally accessible online platform (e-archive) will be developed with unlimited access to the archival information. Cross Border E-archive will bring together lost connections between historical facts on larger level and family history on individual level.

Read More

Projekta «Pārrobežu E-arhīvs» Informācijas diena

Posted on Jan 31, 2013

Trešdien, 30. janvārī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā notika projeka «Pārrobežu E-arhīvs» informācijas diena arhīvu ekspertiem, pētniekiem un interesentiem. Projekta «Pārrobežu E-arhīvs» mērķis ir saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Šī uzdevuma īstenošanai tiks izveidota digitāla vide jeb virtuālais arhīvs, kurā ievietos speciāli atlasītus arhīvu materiālus un kura vienlaikus tiks izmantota kā tīmekļa platforma arhīvu  ekspertu un interesentu komunikācijai.

Read More

Notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” Informācijas diena

Posted on Jan 29, 2013

Trešdien, 30. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīvā, 1. stāva lasītavā notiks Igaunijas-Latvijas-Krievijas kopīgā projekta «Pārrobežu E-arhīvs» Informācijas diena, kurā aicināti piedalīties pētnieki, arhīvu eksperti un mediju pārstāvji. Informācijas dienā piedalīsies Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs, Latvijas Nacionālā arhīva eksperts Valdis Štāls un Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietniece Sandra Ozoliņa.

Read More