Pārrobežu E-arhīvs

Prioritāte 2 Kopīgie izaicinājumi
Pasākums 2.2 Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atbalsts tradicionālo prasmju saglabāšanai

earchive-estlatrus-logo-300x181

Īss projekta apraksts
Igaunijā, Latvijā un Krievijā ir vairāki valsts arhīvi, kuri ir vairāk vai mazāk attīstīti no elektroniskā viedokļa. Šajos arhīvos tiek glabāta vērtīga informācija, kas saistīta ar kopīgu vēsturi, kultūru un visu trīs valstu iedzīvotājiem, it īpaši pārrobežu jomā. Joprojām galvenokārt tikai arhivāriem ir piešķirta piekļuve depozitārijam, kurā informācija tiek glabāta papīra veidā un šis fakts lielākai cilvēku daļai padara piekļuvi ļoti ierobežotu.

Pārrobežu e-arhīvs izcels nozīmīgu informāciju un materiālus, kas saistīti ar Igauniju, Latviju un Krieviju un tiks izveidotas jaunas kolekcijas, kas tiks balstīti valsts arhīvu informācijā ar pieejamību visām interešu grupām. Saskaņā ar savu tīmekļa platformu, tiks izveidots daļēji profesionālais sociālais tīkls, lai apvienotos vēsturnieki, arhivāri, bibliotekāri, pedagogi un citi cilvēki, kam interesē pārrobežu kultūras, vēstures, izglītības, personiskie vai jebkuri citi profesionālie kontakti.

Turklāt visās valstīs esošie politikas dokumenti uzsver nepieciešamību digitalizēt to arhīvos esošo mantojumu.

Vispārējais mērķis
Saglabāt vēsturisko un kultūras Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu reģiona arhīvus un nodrošināt reģiona iedzīvotāju piekļuvi arhīva mantojumam rajona iedzīvotājiem.

Specifiskais uzdevums
Izveidot Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu arhīvos esošajiem materiāliem aprakstiem un informācijai digitālu vidi. Arhīvos esošās informācijas digitalizācija nozīmē, ka visi reģionā esošie cilvēki varēs piekļūt šai informācijai un būs iespējams šos digitalizētos datus izmantot jebkādiem personīgiem vai profesionāliem darba mērķiem. Tādējādi digitalizētais arhīvs būs vairāk nekā tehnisks instruments, kas var uzkrāt vēsturiskus dokumentus.

Atbalsta saņēmējs
Valsts Aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” (Latvija)

Partneri
Ideju Forums (Latvija)
Valsts arhīva ģenerāldirekcija (Latvija)
Igaunijas Nacionālais arhīvs (Igaunija)
Sanktpēterburgas Informācijas un analītiskais centrs (Krievija)

Sagaidāmie rezultāti

 • 2 pētījumi veikti kaimiņvalstu arhīvos, ņemot vērā dažus izvēles kritērijus materiālu digitalizēšanai.
 • Izveidotas 3 tēmas katras valsts kolekcijai: (1) periods pēc dzimtbūšanas un migrācijas ierobežojumiem; (2) laikposms, kad LV un EE tauta veidojās; (3) tēma saistīta ar vēsturiskām vērtībām, informācija svarīga privātpersonām, viņu dzimtas saitēm;
 • Detalizēts vienots dokumentu saraksts, kas tiks digitalizēts un publicēts;
 • 6 personas veikušas arhīvu materiālu izpēti trīs valstīs (pētnieki, kuri strādājuši kaimiņvalstu arhīvos: LV – EE un RU, EE – LV un RU un RU – LV un EE);
 • Izvēlēti 10 000 priekšmeti (šie dokumenti iekļauj fotogrāfijas, teksta materiālus, kartes, video utt.) un 50 000 dokumenti kļuvuši pieejami;
 • Digitalizēti 10 000 dokumenti/dati/priekšmeti;
 • Izstrādāts 1 standartizēts metadatu apraksts/katalogs;
 • Sagatavots viens saturs publicēšanai digitalizētajā platformā;
 • Kļuvuši pieejami 500 000 digitalizēti dokumenti ar meklēšanas iespēju vienā universāli pieejamā un pilnībā meklējamā digitālajā platformā.
 • Digitālajai platformai sagatavots viens publikācijas materiāls;

 Labuma guvēji

 • 3 miljoni iedzīvotāji
 • 800 Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu reģiona profesionāļi
 • 30 arhīva institūcijas Igaunijā, Latvijā un Krievijā
 • 30 000 pētnieku un student pārrobežu reģionā

Ilgums
24 mēneši

Budžets
Kopējais budžets: 1 218 191,40 eiro
Programmas līdzfinansējums: 1 096 372,26 eiro (90%) Projekta līdzfinansējums: 121 819,14 eiro (10%)